Terms and Conditions | Montredo

Standaard bedrijfsvoorwaarden van Montredo GmbH

Montredo GmbH verkoopvoorwaarden

Versie: 15 januari 2013

1. Bereik
De volgende verkoopvoorwaarden (‘Voorwaarden’) gelden bij verkoop van producten via de online winkel (‘Winkel’) beheerd door Montredo GmbH (geregistreerd kantoor: Friedrichstr. 122/123, D-10117, hieronder beschreven als ‘Montredo’ of ‘wij’). 

Om een aankoop te kunnen doen in de Winkel, moet u de Voorwaarden accepteren. Neemt u deze zorgvuldig door. Wanneer u één van de Voorwaarden niet kunt accepteren, plaats dan geen orders.

2. Sluiting van de overeenkomst 
Wanneer u jonger bent dan 18 jaar, dan moet u goedkeuring hebben van een meerderjarige vertegenwoordiger om een contract te kunnen sluiten.

U kunt de producten die te koop aangeboden worden op de website bestellen door de instructies te volgen die op het scherm getoond worden nadat u een product geselecteerd heeft. U kunt uw invoer controleren en wijzigen totdat u de order plaatst door op ‘Betaal nu’ te klikken. Wanneer u de bestelling voor de producten bevestigt door op ‘Betaal nu’ te klikken, betekent dit dat de goederen gekocht worden die op de website aangeboden worden.

De offertes in de Winkel zijn niet bindend. Wanneer u een order plaatst in de winkel, dan maakt u een bindend aanbod om een aankoopovereenkomst te sluiten. Wanneer u een order plaatst, dan krijgt u automatisch een e-mail van ons waarmee we de ontvangst van uw order bevestigen (‘Ontvangstbevestiging ’). Deze ontvangstbevestiging is geen acceptatie van uw bod, maar is uitsluitend bedoeld om u te laten weten dat we uw bestelling ontvangen hebben. In deze mail vindt u gedetailleerde informatie over de bestelling en het ordernummer, welke u kunt gebruiken wanneer u meer vragen heeft over de door u geplaatste bestelling.

Het contract met Montredo treedt pas in wanneer wij na maximaal 5 dagen na ontvangst van uw bestelling een nieuwe mail sturen met de Orderbevestiging met betrekking tot het door u bestelde product (‘Orderbevestiging ’). Wanneer een bestelling meerdere producten omvat, dan heeft het contract alleen betrekking op de producten die genoemd worden in de Orderbevestiging. Het contract dat betrekking heeft op de overige producten gaat pas in op het moment dat u van ons een Orderbevestiging krijgt waarin deze producten genoemd worden.

3. Retourkosten; recht op annuleren 
Wanneer u een bestelling plaatst als klant zoals omschreven in paragraaf 13 van het BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) (een natuurlijk persoon die een legale transactie doet voor een doelstelling buiten handel, onderneming of werk om), dan gelden naast de overige Voorwaarden ook de onderstaande bepalingen.

Kennisgeving van het recht op annuleren

U heeft het recht om uw bestelling binnen 30 dagen te annuleren zonder opgave van reden. De annuleringsperiode gaat in op het moment dat u het (de) product(en) ontvangt

De annulering moet verstuurd worden naar

Montredo GmbH
Friedrichstr. 122/123
D-10117 Berlin

e-Mail: widerruf@montredo.com
+49 (0)30 2888 6470,

op schriftelijke wijze (mail of post) en moet expliciet vermelden dat u de bestelling wilt annuleren. U kunt het te downloaden formulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om de aankoop te annuleren is het belangrijk dat de annulering binnengekomen is voordat de annuleringsperiode verstreken is.

Gevolgen van annulering

In het geval van een succesvolle annulering, worden alle betalingen (inclusief verzendkosten) teruggeboekt binnen 14 dagen nadat Montredo de annulering ontvangen heeft. Het terugstorten van het geld gebeurt op dezelfde manier als waarop de betaling ontvangen is, tenzij expliciet anders met u overeengekomen. Montredo rekent geen kosten voor het terugstorten van het geld.

Wij zorgen ervoor dat de producten bij u opgehaald worden. Montredo staat ook voor de verzending van retourzendingen. U hoeft alleen compensatie te betalen voor de verslechtering van de producten wanneer deze verslechtering ontstaan is door gebruik van de producten die niet vallen onder het testen van de kwaliteit en het functioneren van de producten. Onder het ‘Testen van de kwaliteit en het functioneren’ vallen alle manieren waarop producten doorgaans getest worden, zoals in een fysieke winkel gedaan zou worden.


Einde van de kennisgeving van het recht op annuleren

4. Prijzen en belastingen
De prijzen op de website van Montredo zijn zonder verzendkosten en zonder behandelingskosten. Informatie over de verzendkosten en behandelingskosten kunt u hier vinden. U wordt voor het bestellen op de hoogte gebracht over de exacte kosten.

Alle prijzen zijn inclusief BTW, welke apart weergegeven wordt wanneer u uw order plaatst. Voor alle bestellingen kunnen de prijzen op de website van Montredo aangepast worden zonder dat u hiervan vooraf op de hoogte gebracht wordt. 

5. Betaling; eigendomsvoorbehoud 
Normaliter kan de klant het aankoopbedrag voldoen door op voorhand te betalen, of door met creditcard Sofortüberweisung Sofortüberweisung of Paypal te betalen. We houden ons het recht voor om op elke order de mogelijkheid te reserveren om bepaalde mogelijkheden niet aan te bieden, waarbij we u doorsturen naar andere betaalopties. U wordt van gedetailleerde informatie over de betaalmogelijkheden voorzien in de Orderbevestiging mail.

Tot het moment dat het volledige bedrag voldaan is, blijven alle producten eigendom van Montredo – of in het geval van derden – de eigenaar van het product.

5.1 Betaling door bankoverschrijving

De volgende bankgegevens moeten gebruikt worden bij een bankoverschrijving

Beneficiary: Montredo GmbH
IBAN: DE75 7004 0041 0661 4143 00
BIC: COBADEFFXXX
Bank: Commerzbank

Wanneer u betaalt via bankoverschrijving, moeten het ordernummer en de achternaam aangegeven worden bij het doen van de betaling.

5.2 Betalen met PayPal

Betalingen met Paypal worden verwerkt door PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, geautoriseerde vertegenwoordiger: Robert Caplehorn, Commercial Register number: R.C.S. Luxemburg B 118 349.

5.3 Betaling met Sofortüberweisung (directe overboeking)

Sofortüberweisung.de is een gemakkelijk proces voor directe overboekingen met de hoogste veiligheidsstandaard voor online bankieren en databeveiliging volgens TÜV.[1] Sofortüberweisung.de’s betaalformulier is niet beschikbaar voor klanten. Zodra u een betaling initieert met online bankieren met Sofortüberweisung, wordt het aankoopbedrag direct overgemaakt van uw rekening naar de onze. Uw bestelling kan dan direct verzonden worden (meer informatie over Sofortüberweisung vindt u hier).

6. Verzending; levering
Bestelde producten worden alleen geleverd wanneer het aankoopbedrag op onze rekening ontvangen is. Zodra de bestelde producten verzonden zijn, krijgt u een bevestigingsmail met meer informatie.

Wanneer Montredo niet in staat is om het product te versturen naar het aangegeven adres, dan wordt u hierover geïnformeerd en er worden geen kosten voor de bestelling in rekening gebracht. Wanneer een product niet geleverd kan worden omdat de adresgegevens niet correct of incompleet zijn, dan worden de producten geretourneerd naar Montredo. In deze gevallen rekenen we geen kosten voor het product en betaalde bedragen worden teruggestort. We houden ons het recht voor om de verzendkosten en behandelingskosten in rekening te brengen naar de klant. Kan een product niet geleverd worden vanwege andere redenen, dan worden er geen kosten in rekening gebracht en betaalde bedragen worden teruggestort.

Houdt u er rekening mee dat leveringsdata en leveringstijden genoemd door Montredo of andere contractanten schattingen zijn en geen bindende of gegarandeerde tijden zijn.

7. Garantie 
In het geval van defecten kunt u gebruikmaken van de wettelijke garantie tegen Montredo als verkoper. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen in uitzonderlijke gevallen, geeft Montredo geen extra garantie ten opzichte van de kenmerken van de producten die verder reiken dan de wettelijke garantie of andere mogelijke garanties.

Met betrekking tot de fabrieksgarantie die mogelijk is: neemt u contact op met de fabrikant van het product. 

8. Beperking van de aansprakelijkheid 
Montredo´s aansprakelijkheid voor schade door nalatigheid, op basis van welke wettelijke reden dan ook, wordt begrensd door: (I) Montredo is aansprakelijk tot een beperkt bedrag in geval van voorzienbare schade of verlies, wat typerend is voor dit soort contracten in het geval van het schenden van verplichtingen binnen verbintenisrecht (namelijk de plichten van Montredo waaraan voldaan moet worden om op een goede manier om de overeenkomst mogelijk te maken waarop de contractuele partner kan rekenen en op kan vertrouwen), die door Montredo veroorzaakt is, door een plaatsvervangende gemachtigde of een wettelijke vertegenwoordiger van Montredo; (ii) Montredo is niet aansprakelijk in andere gevallen van gebruikelijke nalatigheid (met uitzondering van de gevallen die genoemd zijn in de volgende paragraaf).

De hierboven genoemde beperkingen op de aansprakelijkheid gelden niet: (I) wanneer Montredo, een plaatsvervangende gemachtigde of een wettelijke vertegenwoordiger van Montredo een fataal ongeluk ten deel valt, persoonlijke schade oploopt of gezondheidsproblemen krijgt; (ii) wanneer er sprake is van opzettelijke of grove nalatigheid bij Montredo, een plaatsvervangende gemachtigde of een wettelijke vertegenwoordiger; (iii) wanneer er garanties gegeven zijn op de kenmerken van de producten, of wanneer er verborgen gebreken zijn op frauduleuze wijze. In deze gevallen wordt de aansprakelijkheid van Montredo niet begrensd. Aansprakelijkheid onder de Produkthaftungsgesetz (wet op productaansprakelijkheid) wordt hier niet door beïnvloed.

9. Informatie krachtens Batteriegesetz (Wet op batterijen) 
In sommige gevallen bevatten de verzonden pakketten batterijen. In dat geval moeten wij u voorzien van de volgende informatie:

Batterijen mogen niet met het huisvuil mee. Wanneer u de batterijen gebruikt heeft, kunt u deze gratis terugbrengen naar waar u deze gekocht heeft, zodat de detailhandelaar deze naar een geschikt collectiepunt kan brengen. Als distributeur wordt de verplichting om gebruikte batterijen aan te nemen beperkt door de batterijen die wij in ons assortiment hebben. Als eindgebruiker is het uw wettelijke verplichting om de gebruikte batterijen te retourneren. Batterijen met verontreinigende stoffen zijn gemarkeerd met een symbool, bestaande uit een vuilnisbak met een streep en de chemische naam Cd, Hg of Pb. Cd staat voor cadmium, Pb voor lood en Hg voor kwik.

10. Databeveiliging
Montredo’s privacy beleid beschrijft hoe we omgaan met persoonlijke gegevens wanneer u een aankoop doet via de website van Montredo. U kunt ons hier vinden.

11. Toepasselijk recht en plaats van jurisdictie
De Voorwaarden en geschillen met of in relatie tot deze Voorwaarden zijn onderhevig aan de Duitse wet, met uitzondering van het VN-kooprecht.

Wanneer producten zakelijk aangekocht worden, is Berlijn de plaats van jurisdictie bij alle geschillen die plaats kunnen hebben rond de Voorwaarden. In andere gevallen wordt gekeken naar de wettelijke plaats van jurisdictie wanneer geschillen ontstaan gerelateerd met de Voorwaarden.

12. Verandering van de Voorwaarden; scheidbaarheid
De Voorwaarden die gelden op het moment van aankoop, gelden voor de corresponderende order en het corresponderende product. Montredo behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te veranderen. Deze veranderingen hebben geen terugwerkende kracht en gelden alleen voor toekomstige bestellingen.

Wanneer een gedeelte van de Voorwaarden niet toepasbaar, nietig, niet uitvoerbaar of niet afdwingbaar is, worden de overige delen van de Voorwaarden niet beïnvloed of ontkracht.

[1] TÜV is de Duitse Vereniging voor Technische Keuring.

Montredo GmbH voldoet aan het REP-programma voor huishoudverpakkingen in Frankrijk.

Uniek REP-nummer: FR346909_01IOAI

Menu